Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2016-04-28

TŰZVÉDELMI "HÁZIREND"

Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályok

TŰZVÉDELMI „HÁZIREND"

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakást vagy üdülőt tartalmazó épületek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) az elérendő minimális biztonsági szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

E tűzvédelmi „házirend" nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetően műszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belőle az érintett előírás, így most egy másik BM rendelet alapján kellett a korábbi tűzvédelmi szabályokat újra elővenni. A még át nem adott, vagy csak a jövőben felépítendő lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tűzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszűkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb" kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületekre, épületrészekre" vonatkozik.

A tűzvédelmi „házirend" tartalmazza az épületre, épületrészre vonatkozóan
- a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
- a tárolásra vonatkozó előírásokat,
- a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
- a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, - a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
- a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
- a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat.


 

Forrás: Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szerző: Tarlós István tű. ezredes

további híreink »


Deutsch
English
Magyar