Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2018-10-01

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szántód Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2019.évre


a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási Tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára


 


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években  regisztráltak  a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő  felhasználónév  és jelszó birtokában léphetnek  be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november  6.
A pályázat kötelező mellékletei:
a) - A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.
b) - Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)         - A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
                                       ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság valamint 
       félárva/ árva esetén;
             cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,
                  hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a
                  pályázót,  gyámolt esetén,  gyermekvédelmi szakellátásban
                  részesülő esetén,  fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant
                  esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;
            cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.


Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható.


További információ kérhető Lőczi Hajnalka ügyintézőtől a 84/347-685 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar