Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2018-10-03

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi tájékoztatási szakaszát Szántód Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.


A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Szántód Község Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 15.) rendelete 1. §. szerinti Partnerek az ún. munkaközi szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (a Rendelet megtekinthető a www.balatonfoldvar.hu honlapon, a Közös Hivatal / Szántód / Rendeletek / Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól címszó alatt)


A Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi dokumentációja valamint a Településképi rendelet tervezete 2018. október 03-tól szintén megtekinthető és letölthető a fenti honlapról, a Közös Hivatal / Hirdetmények címszó alatt.


Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Szántód Község lakossága, a szántódi ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti szervek, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.


A véleménynyilvánítás határideje: 2018. október 03-től - 2018. október 24.-ig.


Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.


♦ ♦ ♦
A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:


Időpontja: 2018. október 11-én 17 30-órától 18 00-óráig.


Helyszín: Szántód Község Önkormányzata tárgyalóterme,
8622 Szántód, Iskola u. 9.


Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően
2018. október 19-ig,


kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. vagy a szantod@enternet.hu., vagy az szantod@foepitesz.com email címre.


Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!


Szántód, 2018. október 02.


 


Vízvári Attila Polgármester sk.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar