Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2018-10-30

HIRDETMÉNY-SZOCIÁLIS TÜZIFA

Szántód Község Önkormányzata 2018. évben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatra összesen 42 (34+8) erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.


Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.


Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:


- Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 85.500,- Ft-ot
- a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
- a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.


A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2018. november 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.
A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.


A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szántód Község Önkormányzatánál kérhető!


 


Szántód, 2018. október 30.


             Vizvári Attila sk.
                        polgármester

további híreink »


Deutsch
English
Magyar