Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2019-10-11

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szántód Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja  2020. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:


https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.


Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években  regisztráltak  a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő  felhasználónév  és jelszó birtokában léphetnek  be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy  a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot mindenévben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.


A pályázat kötelező mellékletei:


a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
                                       ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság valamint 
       félárva/ árva esetén;
             cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,
                  hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a
                  pályázót,  gyámolt esetén,  gyermekvédelmi szakellátásban
                  részesülő esetén,  fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant
                  esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;
            cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.


Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a honlapon megtalálható.További információ kérhető Lőczi Hajnalka ügyintézőtől a 84/347-685 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar